TEAM BUILDING

Wiadomo, że wspólne zadania i wyzwania, połączone z zabawą i sportem integrują. Relacje między pracownikami na różnych stanowiskach znacząco wpływają na nastroje w firmie i jej rozwój. Naszym celem jest budowanie więzi i wzajemnego zaufania w firmie. Uczestnicy rozwiązują problemy pracując w grupie oraz indywidualnie a pokonując własne ograniczenia odkrywają swoje słabe i silne strony. Obserwacje te niejednokrotnie pozwoliły kadrze zarządzającej, zweryfikować zasadność zajmowanych przez uczestników funkcji w firmie. Każdą ofertę przygotowujemy dopasowując do profilu i zapotrzebowań zlecającego. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby zintegrować się z grupą. Jesteśmy w stanie zorganizować nawet jednodniowy, efektywny event.

Przykładowe realizacje:

  • offroad samochodami 4×4 po bezdrożach polskich Beskidów
  • gry plenerowe
  • warsztaty filmowe
  • bitwa z wykorzystaniem replik ASG
  • wieczór w kasynie w klimacie lat 20
ZAPYTAJ O OFERTĘ